Hva er psykodrama – hvorfor psykodrama?

Psykodrama har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller i livet på en best mulig måte. Det sosiale livet består i å fylle roller som bl.a. foreldre, partnere, kolleger og venner. Om vi vil eller ikke, må vi opptre i de sosiale rollene. Det er derfor ikke likegyldig hvordan vi gjør det.

Måten vi fyller rollene på kan ofte være preget av sider i oss som vi ikke liker, som er nedarvete klisjeer, som ikke får ut det beste i oss eller som er hemmet av et uklart eller dårlig selvbilde. Tidligere opplevelser kan ha skapt blokkeringer og spenninger som ofte hindrer oss i en positiv livsutfoldelse.

Gjennom psykodrama setter du bestemte roller og situasjoner fra ditt liv i scene og får bokstavlig talt anledning til å spille hovedrollen i ditt eget liv. Du regisserer og opplever deg selv i situasjoner som du selv velger å gå inn i, i fortid, nåtid og framtid. Trygt innenfor rammen av psykodramagruppen eller bare med terapeuten.

På denne måten får du bearbeidet undertrykte følelser og brutt ned gamle mønstre. Slik kan du kan utvikle et bedre selvbilde, nye måter å opptre på og et annet syn på verden rundt deg.

Selvutvikling i psykodrama er derfor direkte og konkret knyttet til å gjøre deg friere og mer bevisst dine roller i forhold til andre. I dagens språk kan dette kalles coaching. Og i psykodrama er coaching veiledning i selvinnsikt og et hjelpemiddel til å gjøre viktige valg i livet gjennom å ”prøve dem” eller spille dem ut på psykodramascenen.

Psykodrama legger særlig vekt på å utnytte den kreativitet og spontanitet vi alle har i oss. Derfor benytter vi musikk, poesi, bevegelse, maling, skriving, fantasireiser og drømmearbeid for å styrke og utvikle disse ressursene.

Psykodrama er en strukturert metode, hvor du selv velger ditt eget tempo, uten å føle deg presset til å gå lenger enn du ønsker. Du trenger ikke å ha tidligere erfaringer fra lignende arbeid. Deltakelse i gruppen er ikke prestasjonsorientert, men rettet mot selvutfoldelse og personlig vekst for den enkelte.

Psykodrama er en terapeutisk metode, skapt av psykiateren Moreno i Østerrike på 1920-tallet. I dag er det en anerkjent gruppeterapeutisk metode, praktisert over store deler av verden.

Taushetsplikten er en forutsetning som kreves overholdt av alle deltakere, for at det skal bli et trygt og fortrolig miljø i gruppen.