Konsultasjoner og oppdrag

Individuelle konsultasjoner

Gro Slettemark tar imot klienter for individuelle konsultasjoner – såkalt monodrama. Mange føler seg usikre på hva psykodrama i grupper går ut på og vil derfor nærme seg metoden individuelt. Konsultasjonene kan være som enkelt- eller dobbelttimer (45 eller 90 min).

Coaching

Coaching er en variant av monodrama som er mer rettet mot viktige livsvalg og mulighetsutvikling. Metodens styrke ligger i å la den det gjelder få ”kjenne på” både valgsituasjonen og konsekvensene av valgene.

Parterapi

Gro Slettemark har gjennom årene arbeidet svært mye med par. Psykodrama som metode egner seg svært godt til parterapi da man gjennom å sette opp og ”spille ut” konkrete situasjoner kommer mye nærmere konfliktområdene enn bare ved å snakke om dem.

Gruppeterapi

Psykodrama ble fra starten av utviklet som en gruppeterapeutisk metode. Ideen er å komme nærmest mulig vår deltakelse i det virkelige liv, og da står gruppen helt sentralt. I tillegg bygger psykodrama på den terapeutiske kraft og begavelse som ligger i oss alle, en kraft som kan hentes fram og komme både enkeltindividet og hele gruppen til gode under kyndig veiledning. Et poeng ved terapigruppene er at de får utvikle seg over noe tid. Det kan være konsentrert rundt en weekend eller gjennom ukentlige samlinger.

Annet

Gro Slettemark kan engasjeres til oppdrag over hele landet innen områder som:

  • Veiledning i arbeid med elever, pasienter, klienter
  • Prosjektgrupper og andre gruppeprosesser
  • Organisasjonsutvikling – forbedring av arbeidsmiljø\
  • Konfliktløsning